İletişim

Bölüm Sekreterliği Telefon : (0312) 202 18 22

Posta adresi: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, Emniyet Mahallesi, Bandırma Caddesi, No: 6/32 06560 Yenimahalle / ANKARA

Elektronik posta : fizikegt@gazi.edu.tr