Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Hakkında

Her gün etrafınızda gerçekleşen doğal ve alışılmış olaylara olan aşinalığınız onların size ilginç görünmesini engeller; onları doğal olarak kabul edersiniz, içinizde merak uyanmaz. Oysa bu tür olaylar hoş sürprizlerle ve bilmecelerle doludur. Onları tanımlamak ve sırlarını çözmek istemez misiniz?

Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı ortaöğretim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Fizik öğretmenliği programı LYS Sayısal-2 puanı ile yerleştirilen öğrencilere lisans eğitimi vermektedir. Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları doğrultusunda 1998-1999 öğretim yılından itibaren 5 yıllık eğitim-öğretim programları ve 2014-2015 öğretim yılından itibaren 4 yıllık eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır. Bu süreçler, alan bilgisi dersleri, ve öğretmenlik formasyonuna yönelik dersleri içermektedir. Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Bu programda 7 profesör, 5 doçent ve 3 araştırma görevlisi doktor görev yapmaktadır. Alan bilgilerini geliştiren ve olgunlaştıran mecburi alan derslerinin yanısıra öğrencilerin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Kuramsal dersler, laboratuvardaki uygulamalarla desteklenmektedir. Bilgisayar derslerinde uygulamalı ve güncel bilgiler verilmekte ve mevcut olan bilgisayar laboratuvarlarında bilgisayarlardan en üst düzeyde yararlanılmaktadır. Öğrencilere e-mail numarası verilerek internetle haberleşme imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için ilk ve orta dereceli okullarda staj yapılmaktadır. Süreç sonunda öğretmen adayları fizik öğretmeni olarak mezun olacaklardır. Akademik çalışma yapmak isteyen öğrenciler lisans üstü eğitim yapma imkanına sahiptirler. ALES, yabancı dil ve alan bilgisi sınavlarını kazanarak lisansüstü programa kaydolan öğrenciler, tayin edilen bir danışmanın öngöreceği dersleri başarıyla tamamladıktan sonra, bir tez çalışması yapmaktadır. Alanına hakim, tüm öğretim tekniklerini bilen, bilgisayarı tanıyan ve tüm bunları eğitim alanında başarıyla uygulayabilen öğretmen yetiştirilmektedir. Buradan mezun olan öğrenciler devlet veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca çeşitli üniversitelerde akademik personel olarak da görev yapabilmektedirler.